Cyniczna Auksencja

Choć Auksencja dość cyniczna a Auksenty jest kwitnący,
tutaj nie ma żadnych obaw, że rym będzie obrażający
Gabriel na to nie pozwoli i z Achacym, Achacjuszem,
da wytyczne Aleksandrowi żeby Anka z Auksencjuszem,
Baldomera z Baldomerą wraz skoczyli do sklepiku,
gdzie Bazyli z Honoryną, wyczyniają fiku miku.
Julian na to z Leanderem i Leandrą przeuroczą
w myśl idei wolnościowych ulicami sobie kroczą.
A Orfeusz, Prokop, Wiktor elastyczni jak to ciasto
Sierosława z Sirosławą przepuszczają już przez miasto.
Wszyscy oni w jednym miejscu i co dnia, o jednej porze
na życzenia tu czekają – a my tworzym w tym ferworze:

Niech życzenia do solenizantów mkną,
to Oni dzisiaj ważni są.
Można im życzyć choćby tego,
by nie spotykało ich nic złego.
Jeśli z planów na życie coś nie wyszło,
to proście, by szczęście do Was przyszło.
Bogactwa i miłości – co nie miara,
najlepiej od już a nie od zaraz.
Niech dzień mija Wam w radości,
wśród wielu bliskich i gości.
Niech wszystko dobrze się układa,
takie życzenia redakcja składa

Mądrości ludowe na dziś ważne bo mówią wiele o przyszłej pogodzie:

„Kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu zajśc na przypiecek”

„Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi”

„Gdy luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący”

Oprócz solenizantów i jubilatów swoje święto maja dziś NIEDŹWIEDŹ POLARNY (na wskutek kurczenia się lodów Arktyki, kurczy się gatunek tego misia), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (światowy) i WIEDZA O ANOSOMI (Amerykanin bez zmysłu węchu zapoczątkował to świętowanie aby zwrócić uwagę na to schorzenie).