Ochla wspiera swoje OSP

Dziś w Ochli – sołectwie w dzielnicy Zielonej Góry – Nowe Miasto miało miejsce zebranie wiejskie w kilku istotnych dla mieszkańców sprawach. Zebrania takie, od kiedy działa nowa Rada Sołecka z nową Panią sołtys nie są rzadkością. Tematów dzisiejszego było parę: spółki wodne i melioracja pól, plany zmiany granic sołectwa Ochla i sąsiedniego Jeleniowa, rozliczenie środków z ubiegłorocznego miękkiego funduszu sołeckiego, propozycje i głosowanie ich, na wykorzystanie tegorocznego FS oraz sprawa przekazania sołeckiego agregatu prądotwórczego miejscowym ochotnikom strażakom w użytkowanie. W wyniku głosowania agregat zostanie oddany w opiekę i użytkowanie strażakom miejscowego OSP bezpłatnie za utrzymanie go w sprawności i opiekę nad nim. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wyrazili również swoją opinię o użytkowaniu pokoju na piętrze sali wiejskiej przez stowarzyszenia ochlańskie.
Dyskusji również nie było końca w punkcie sprawy różne. Na zebranie, dla umilenia czasu, panująca Rada Sołecka częstowała mieszkańców napojami i słodkimi pączkami z okazji minionego tłustego czwartku.
Z informacji jakie uzyskaliśmy, zebranie było słodkie i treściwe a przekaz informacji ułatwił nowy sprzęt (projektor i mikrofony) zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego. Zebranie ponadto zaszczycili liczni mieszkańcy dzięki banerom informacyjnym o zebraniu rozwieszonym we wsi na czas.

licznie przybyli mieszkańcy
Nasza sąsiadka Magda Sadło informuje o działalności Spółek Wodnych
konsultacje z mieszkańcami na inne tematy
Członkowie Rady Sołeckiej od lewej: Cezary Wysocki, Paweł Towpik, Jarosław Kowalski z nowym sprzętem sołeckim