Zmiany, zmiany, zmiany

Jak już pisaliśmy wczoraj sesja Rady Miejskiej w Sulechowie miała scenariusz niemal jak w filmie Hitchcoca: zaczęło się od trzęsienia ziemi (rezygnacja z funkcji) a potem napięcie rosło z każdą chwilą. Jak też pisaliśmy wczoraj, nie tylko opozycja realizowała ten scenariusz ale i inni uczestnicy tego wydarzenia nie odstawali od wzorca. Decyzja Pani wice burmistrz/Sekretarz Gminy Danuty Jurzak pociągnęła kolejne rewolucyjne kroki w Urzędzie Miejskim. Życie nie lubi próżni więc na wakujące miejsce pojawiła się propozycja burmistrza Sołtysa, która została zaakceptowana przez Panią Magdalenę Klucznik (dotychczasowa Skarbnik Gminy). Kolejny wakat w ten sposób utworzył się w tym miejscu ale i na to znalazła się rada. Burmistrz Sulechowa funkcję tą powierzył Panu Marcinowi Fafule, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego. Powyższe jednogłośnie zaakceptowała Rada Miejska (odwołania i powołania) 17 głosami za przy 4 nieobecnych radnych. Również parę chwil wcześniej jednogłośnie przyjęto rezygnację I wiceprzewodniczącego RM Stanisława Kaczmara z funkcji (18 za przy 3 nieobecnych). Powołanie nowego wice przewodniczącego nie poszło już tak gładko. Na dwie kandydatury (Zbigniew Trompa i Sebastian Różycki) oddano łącznie 19 głosów (tylu było radnych na sali w tym momencie) ale żaden z nich nie dostał wymaganej większości głosów i sprawa została odroczona do następnej sesji. Wynik brzmiał 9 do 9 i 1 głos niezdecydowany.