Rozdano pieniądze

Nie za darmo i nie każdemu. Rozdanie miało na celu zmotywowanie klubów sportowych do szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Naszej gminy. Na ogłoszony 2 stycznia nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu odpowiedziało 19 podmiotów (uprawnionych) zgłaszając 26 wniosków. Z tych wniosków jeden odrzucono z powodu niespełnienia wymogów ogłoszenia. Na jedno zadanie (szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej) złożono dwie oferty. W innym przypadku jeden klub złożył dwa wnioski na jedno zadanie, z tym że jedna oferta nie była kompletna i nie została uzupełniona. W związku z tym nie podlegała ocenie merytorycznej. Pozostałe wnioski oceniono zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w konkursie z 2 stycznia 2020 roku (szczegóły na stronie >>>).

Pieniądze na zadania sportowe uzyskały m.in. następujące podmioty (klub-dysyplina-kwota):
– „KS Lech” – piłka nożna – 37 500 zł
– UKS „Jedynka+” – wiele dyscyplin – 32 500 zł
– M-SKS „Orion” – piłka siatkowa – 52 000 zł
– KS „Granda Team” – kickboxing – 7 000 zł
– MKS KOMETA BUKÓW – wiele dyscyplin – 13 000 zł
– UKS TRÓJKA –  wiele dyscyplin – 80 000 zł
– ŚKS Mewa Cigacice – piłka nożna – 20 000 zł
– LZS Sokół Kalsk  – piłka nożna i inne – 24 500 zł

Więcej danych i docenionych klubów na stronie >>>>>