To mówi Pan Bóg

«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych».

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę zwykłą 2020 roku.
Dziś przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. W czasie mszy świętej – święcimy świece tj gromnice, które nam towarzyszą przez całe życie aż do momentu śmierci. Poświęcone zapala się w czasie burzy (stąd nazwa gromnica) oraz w godzinę śmierci abyśmy mogli bezpiecznie wejść do prawdziwej światłości, która nie kończy się nigdy.
Święto Ofiarowania to jest dzień modlitwy za zakony kontemplacyjne. Ofiary złożone na tacę przeznaczone zostaną na utrzymanie i potrzeby tych zakonów. Zakonnice w tych zakonach polecają w swoich modlitwach również naszą Parafię.
Dziś pierwsza niedziela miesiąca czyli niedziela Adoracyjna i po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Eucharystyczne szczególnie w intencji Naszej Parafii.
Po rannej mszy i nabożeństwie – zmiana tajemnic Różańca Żywego. Po mszy o 11.00 – spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek modlimy się za powołanych i za nowe powołania do służby w kościele, zwłaszcza o powołania dla naszej Diecezji.
W piątek wynagradzamy Panu Bogu za nasze grzechy i upadki.
Odwiedziny chorych w piątek od godziny 10.00
W przyszłą niedzielę, przy wyjściu z kościoła, będą zbierane ofiary na potrzeby hospicjów.
Intencje mszy świętych:
poniedziałek – 8.30 – + Mieczysław Żala (gregorianka)
wtorek ………. – 8.30 – + Mieczysław Żala (gregorianka)
środa …………. – 8.30 – za Parafian
czwartek ……-17.00 – w pewnej intencji (9/10)
piątek …………-17.00 – za Parafian
sobota ………..-17.00 – w pewnej intencji (10/10)
Zapowiedzi II
Kamil Wabiński, stanu wolnego, zam. Cigacice
i
Kamila Topolska, stanu wolnego, zam. Zielona Góra.

Polecam prasę katolicką – oba Tygodniki po 6 złotych: Gość Niedzielny i Niedziela.
Solenizantom i jubilatom – najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym i w pracy.
Gościom – miłego pobytu w naszych stronach.

Katechizacja przedmałżeńska w najbliższym terminie?
– Parafia Podwyższenia Krzyża świętego w Zielonej Górze (ul. Aliny) od przyszłej niedzieli o 18.00 a w pozostałe dni o 19.00
– w kościele pw. Stanisława Kostki w Sulechowie odbędzie się w dwa weekendy tj. 28, 29 lutego i 01 marca oraz 06, 07 i 08 marca 2020 r. Początek w te dni o godz. 19.00 w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie ul. Odrzańska 63. Chcąc w nim uczestniczyć, trzeba się zapisać podając imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zameldowania.
Zgłoszenia proszę kierować na adres jtomiak@opw.pl

Ks. proboszcz Jerzy Filipkowski

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków