CUS – OPS i jest fest

Dziś dokonano uroczystego otwarcia Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie (Kruszynie). Budynek był wiekowy i wymagał pilnego remontu a przede wszystkim modernizacji ponieważ był pożeraczem ogromnej ilości energii, nie tylko cieplnej. Decyzje o remoncie zapadły jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej i dzięki poprzedniemu burmistrzowi Ignacemu Odważnemu, który okiem budowlańca obserwował niemal co dnia jak ubywa mu estetyki a bywając w nim stwierdzał co raz to nowe mankamenty. W końcu znalazł się program na termomodernizację ze środków europejskich i podjęto procedury przetargowe, które w końcu wyłoniły wykonawcę i wyłoniono wykonawcę. W nowej już kadencji (po wcześniejszym oddaniu do użytku innego budynku CUS) podjęto remont podczas którego zrobiono m.in.: ocieplenie stropów oraz dachu. Zmodernizowano system grzewczy budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową a także zmodernizowano podgrzewacze wody użytkowej instalując urządzenia OZE. Ponadto docieplono podłogi i ściany zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzając jednocześnie ich renowacje.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Pani Elżbiety Cole – dyrektora OPS w Sulechowie. Potem burmistrz Wojciech Sołtys przedstawił prezentację na której pokazał jaki był zakres prac przeprowadzonych w budynku. Burmistrz przedstawił również zakres prac jeszcze do zrealizowania w tym budynku. Radość wielka biła z twarzy wszystkich gości, że budynek oddany zostaje na powrót środowiskom senioralnym które będą mogły się spotykać i wykonywać różne prace odkrywając swoje pasje i marzenia. Po przemowach Pani dyrektor oprowadziła gości po obiekcie by naocznie przekonać się jak wykonano prace.
W uroczystości wzięli udział: burmistrzowie Sołtys i Górzny, wicestarosta Pająk, wiceprzewodnicząca RM w Sulechowie Szeląg oraz zaproszeni goście…

Wartość projektu: ……………………………………………………….3.206.701,38 zł,
wydatki kwalifikowane ………………………………………………….2.957.662,41 zł,
wkład własny gminy ………………………………………………………692.688,37 zł.
Kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowanych (85%): …….. 2.514.013,00 zł.