Rada Powiatu radzi

Już jutro (środa 30.10.2019) o 12 .00 w Sulechowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Piaskowej 53 odbędzie się kolejna już XIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.
Wśród programu obrad znajdują się:
– informacje Starosty i Przewodniczącego w okresie międzysesyjnym
– analiza oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu i innych osób funkcyjnych w starostwie za 2018 rok
– sprawozdanie finansowe Powiatu za I półrocze 2019 roku
– podjęcie uchwał w sprawach:
…. – nadania honorowego wyróżnienia dla J. Materny,
…. – rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
…. – obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
…. – Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020
…. – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,
…. – ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
…. – zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
…. – zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”,
Po uchwałach odpowiedzi na wolne wnioski i zakończenie sesji.