Wołam do Ciebie na pomoc

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności»

Ogłoszenia duszpasterskie na 27 niedzielę zwykłą 6 października 2019 roku

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – Niedziela adoracyjna. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Eucharystyczne w czasie którego omadlamy Naszą Parafię.

Zapraszam na modlitwę różańcową od środy do piątku o godzinie 17.30 i po nim msza św. We wtorek Różaniec dla uczniów Szkoły Podstawowej o godzinie 7.30

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy po raz 29 Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, Chodźmy”. Istotnym wymiarem tego dnia – jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierające uzdolnione dzieci, młodzież  i studentów w rozwijaniu swoich pasji i zdolności. Przy wyjściu z kościoła będą zbierane datki na ten cel.

Również w przyszłą niedzielę poświęcenie Różańca dzieciom – po mszy o 11.00 (klasa III) a po mszy – spotkanie dla rodziców. Proszę rodziców by dzieci miały różańce – nie tylko do poświęcenia ale też modlenia się.

Intencje mszy świętych:

wtorek rano 7.30 Po Różańcu – za Parafian

środa 18.00 za parafian

czwartek 18.00 za Parafian

piątek – w pewnej intencji

niedziela 9.00 ++z rodziny Koniecnych
niedziela 11.00 + Michał Stelmaszuk

Polecam prasę katolicką: Niedziela i Gość niedzielny.

Wszystkim wiernym życzę Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na każdy dzień …

Gościom – wielu pięknych chwil spędzonych w Naszej Parafii

ks. Jerzy Filipkowski