Maraton przerwany

Maraton zebrań wyborczych w celu wyboru sołtysa przewidziany od 04 marca do 27 maja 2019 roku został przerwany. Zebranie wyborcze w Głoguszu w ostatniej chwili zostało odwołane ze względu na nieobecność przewodniczącego zebrania. Jego nieobecność spowodowana była obowiązkami służbowymi i pilnym wyjazdem z pracy. Dla nie zorientowanych informujemy, że radni, którzy służą społeczeństwu są również zwykłymi ludźmi pracującymi w normalnych zakładach pracy lub prowadzą swoją działalność. Dlatego też takie rzeczy się zdarzają. Ułomne jest jedynie prawo, które nie przewiduje takich sytuacji.