Maraton przyśpiesza

Wraz z pracownikami Biura Rady Miejskiej w Sulechowie odwiedzamy kolejne wioski gminy w celu zreferowania Państwu nastrojów jakie mają miejsce w poszczególnych wsiach wśród mieszkańców. Zauważamy (jak do tej pory) iż ludzie ogólnie na sulechowskich wsiach się lubią i szanują. Nie zauważyliśmy żadnych antagonizmów wobec siebie kandydatów na sołtysów czy na wiejskich radnych. Tak również było na wczorajszym zebraniu wyborczym wsi Górki Małe, gdzie kilkunastu mieszkańców w doskonałej rodzinnej atmosferze „klepnęło” jednogłośnie kandydaturę obecnej Pani sołtys Anny Kawala na następną kadencję. Z naszych obserwacji wynika, że na sali nie było członków dotychczasowe Rady Sołeckiej w związku z tym nie było problemu z wyborem nowej Rady, która w szybkim głosowaniu uzyskała większość i teraz będzie pomagać Pani sołtys w pracy na rzecz wsi. Do nowej Rady Sołeckiej weszli: Wojciech Kołakowski, Tomasz Olkiewicz, Marcin Jaworowski. Mocni i młodzi ludzie i zapewne z głowami pełnymi pomysłów na swoją wieś.

Życzymy wszystkim powodzenia i dobrej passy w rozwoju wsi.