Uwaga Mieszkańcy Nowego Świata

Przypominamy

DZIŚ O GODZINIE 18.00 ZEBRANIE WIEJSKI

miejsce zebrania – Szkoła Podstawowa w Cigacicach

w imieniu Sołtysa i własnym zapraszamy na nie.

Tematem zebrania będzie Fundusz sołecki na bieżący rok – tzn jego modyfikacja ze względu na zmiany realiów gminnych.