Wiosna to nie zawsze …

… pozytywne pozytywne wydarzenia.

W związku ze zmianą frontów powietrza przechodzących nad Europą (dociera to również do Polski) dzieją się różne anomalia pogodowe. Wieje więc czasami wręcz niemożliwie a co za tym idzie latają spore gałęzie ale i lżejsze przedmioty z podwórek naszych domostw, które na czas nie zostały zabezpieczone przed porwaniem. Wiatr przewraca doniczki i sprzęty ogrodnicze w ogródkach, porywa z balkonów torby, zabawki czy nawet lekkie leżaki lub krzesełka ogrodowe. Strażacy mają pełne ręce roboty i sprzątają powalone drzewa (Zawada, Templewo, Zielona Góra) a energetycy naprawiają zerwane przez drzewa instalacje napowietrzne (przewody między słupami). Kiedy piszemy te słowa nie ma nadal prądu w Mozowie (część wsi), Brodach i w Zielonej Górze (osiedla Pomorskie, Śląskie, Mazurskie).

Przestrzegamy zatem i prosimy o uwagę na drogach i w terenach leśnych.