W Radzie podział

Rada Miejska VIII kadencji odbyła I sesję, podzielono „stołki” (nie bez zgrzytów). Wybrano szefów komisji, których w tej kadencji naliczyliśmy aż sześć (należy się spodziewać wzrostu wydatków RM). Zanim jeszcze radni spotkali się na pierwszej sesji spotkali się i podzielili „stołki” w swoich klubach. I tak, w obecnej kadencji w Radzie Miejskiej zasiadają przedstawiciele pięciu ugrupowań. Największą siłę w RM ma klub radnych Pro Sulechovia w składzie:

Radosław Murkowski jako przewodniczący, Piotr Bodnar, Roman Wilczyński, Izabela Wojewoda, Wojciech Szefner i Piotr Miszkiewicz jako członkowie klubu.

W koalicji z Pro Sulechovią w Radzie jest Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Praworządny Sulechów. Pierwszej ekipie przewodniczy Agnieszka Szeląg (wice przewodnicząca RM) a wśród członków znajdujemy: Musiałek Elżbieta, Brodzikowski Miłosz, Pokład Przemysław.

W Praworządnym Sulechowie przewodniczy Stanisław Kaczmar (wice przewodniczący RM) a członkowie to: Mikołajczyk Przemysław, Kluczyński Krzysztof, Trompa Zbigniew.

W opozycji do nich są:

Prawo i Sprawiedliwość w składzie: Różycki Sebastian (szef), Jagodzińska-Kochaniak Krystyna, Lubieniec Arleta, Matuszewska Małgorzata (członkowie).

W opozycji do opozycji i wszystkich pozostałych jest klub radnych forum z Rerusem, Rakowskim i Grzeszyńskim, który już na pierwszej sesji dał pokaz swoich możliwości

No cóż, jak będzie dalej zobaczymy – może się wykruszą…