Uroczystość Chrystusa

Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jako Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Po głównej Mszy św. o godz. 11.00 było wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia można dzisiaj uzyskać odpust zupełny (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, Komunia święta i modlitwa wg intencji Ojca Świętego).

Uroczystość ta przybliża Nam prawdę o innym – niż ziemskie Królestwie:

prawdy życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Do tego Królewstwa dążymy przez całe nasze ziemskie życie.

Dzisiejsza uroczystość jest świętem Patronalnym naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie – Paradyżu. Modliliśmy się za nasze Seminarium i o nowe powołania. Ofiary dziś złożone na tacę zostaną przeznaczone na Seminarium, w którym obecnie studiuje 27 alumnów (wśród jeden z Naszej Parafii).