Mamy jasność

Po zaskakujących rozstrzygnięciach koalicyjnych w powiecie i województwie przyszedł czas na Naszą gminę. Na dzisiejszej sesji zwołanej przez burmistrza Odważnego na wniosek Miejskiego Komisarza Wyborczego wręczono zaświadczenia o wyborze na radnego 20 osobom wybranym w głosowaniu 21 października oraz Piotrowi Miszkiewiczowi, który otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o otrzymaniu mandatu  radnego w miejsce Wojciecha Sołtysa, który dziś również objął stanowisko burmistrza Sulechowa. Po ślubowaniu przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego władz Rady Miejskiej w tym i władz komisji rady. Po zgłoszeniu kandydatur na przewodniczącego (Wojewoda, Różycki) pierwszy do dyskusji zgłosił się radny Rerus, który wygłosił elaborat o fatalnym w skutkach wyborze Pani Wojewody ponieważ to malwersantka itd. (odsyłamy do relacji z sesji na kanale Gminy Sulechów na Youtube). W temacie tym, po nim i przerwie wywołanej przez jednego z radnych wypowiedziało się wielu radnych w obronie Pani Wojewody. „Oskarżona” również  udzieliła obszernych wyjaśnień i zarzuciła radnemu Rerusowi nie kompetencje i pomawianie gdyż ze swojej funkcji społecznej się rozliczyła a wypowiedzi Pana Rerusa są obraźliwe, kłamliwe i naruszające moja dobra osobiste. Udzieliła również szerokich wyjaśnień obalając zarzuty tego Pana.

W wyniku głosowania Pani Izabela Wojewoda wygrała 14:7 z radnym Różyckim. W następnych głosowaniach wybrano dwoje wice przewodniczaących: Stanisława Kaczmara (I wice) i Agnieszka Szeląg (II wice). W wyborach na szefów komisji wybrano:

Komisja Rewizyjna – Sebastian Różycki

Komisja Skarg, Wniosków, Petycji – Krzysztof Kluczyński

Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska – Przemysław Pokład

Komisja Budżetu i Gospodarki – Wojciech Szefner

Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury – Miłosz Brodzikowski

Komisja do Spraw Wsi – Piotr Bodnar

Pierwsza sesja ósmej kadencji sulechowskiego samorządu trwała ponad sześć godzin!!!

Zapowiada się ciężka kadencja serwowana przez wielkich przegranych w gminie. Zdaje się że owi ludzie nie zrozumieli intencji wyborców, którzy obdarzyli ich po ostatniej kadencji bardzo ograniczonym zaufaniem …

Mamy więc jasność kto w Nowej Radzie chce pracować dla społeczeństwa a kto leczyć swoje powyborcze frustracje!