Funduszu pora

Do końca okresu kiedy Fundusz sołecki należy uchwalić jest jeszcze sporo czasu ale nie odkładajmy tego na ostatni moment. Z godnie z tą zasadą Burmistrz Sulechowa postanowił pobudzić do działania mieszkańców wsi Górzykowo, którzy od długiego czasu nie mają sołtysa ani Rady Sołeckiej. Sytuacja owa jest pewną formą protestu wsi wobec działań sulechowskiego Urzędu Miasta i włodarza gminy.

W związku z powyższym:

„Burmistrz Sulechowa działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr 0007.391.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r.  w sprawie statutu sołectwa Górzykowo, zwołuje zebranie wiejskie sołectwa GÓRZYKOWO dla dokonania podziału funduszu sołeckiego sołectwa Górzykowo na rok 2018.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Cigacicach”