Fundusz do poprawki

W dniu dzisiejszym o 19.oo w sali wiejskie w Cigacicach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Nowy Świat. Tematem zebrania było przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na plac zabaw. Kwota do dyspozycji po wywalczeniu przez Nowego sołtysa placu zabaw ze środków LGD to 6300 złotych. Nie jeden uzna że to nie wiele i nie warto sobie tym głowy zawracać więc i na zebranie nie warto przyjść. Niech sobie inni głosują i chodzą na zebrania, „on” nie ma czasu bo … Zatem inni zadecydowali, którzy przyszli w ilości wystarczającej do kworum a narzekaczom i malkontentom dziękujemy. Obecni na zebraniu mieszkańcy zgodzili się z ustalonymi przez obecnych potrzebami i całość środków przeznaczyli na …. Plac zabaw w swojej wsi. Obecnie jest pilna potrzeba zniszczenia porastających plac odrostów akacji, nawiezienia ziemi i posiania trawy aby zaczęła się ukorzeniać. Na ten cel przeznaczono prawie 3000 złotych i wzniesiono apel o ziemie i jej rozplantowanie do mieszkańców wsi i okolic. Być może ktoś coś wie, gdzie i kto może mieszkańcom wsi Nowy Świat pomóc. Choć jeszcze daleko do doskonałości placu zabaw mieszkańcy pomyśleli również o ławkach i stołach, sprzęcie oświetleniowym i nagłaśniającym. Wszyscy powoli marzą o nim i działaniach przy pomocy tych zakupów. Na spotkaniu rozmawiano również o imprezach integracyjnych dla małych i dużych, młodych i starszych.

Poruszano również temat protestu w sprawie inwestycji firmy Eurokey w KSSSE w Nowym Świecie. Proszono o udostępnianie i podpisywanie list, które dostępne są w Szkole Podstawowej w Cigacicach (w godzinach pracy) u sołtysa wsi Nowy Świat a także krążą z kurierami po mieście.