Podarujmy im 1% z PIT-a

1% – To pomoc, która nic nie kosztuje

OSP Cigacice prosi o wsparcie na rozwój jednostki

 

Każdy pracujący może wesprzeć strażaków 1 % podatku.

Czym jest i jak jest ważna działalność ochotniczych straży pożarnych – sądzimy, że nie musimy Państwu tego tłumaczyć.

Gorąco prosimy o wsparcie naszych jednostek OSP, środkami pochodzącymi z Waszych podatków, a dokładnie ich 1%.

Skoro oglądacie tę stronę, to już jak sądzimy jesteście naszymi sympatykami. Prosić możemy tylko o wsparcie naszych dążeń zmierzających do dosprzętowienia w nowy i profesjonalny sprzęt ratowniczy niżańskich jednostek OSP, a także o wyposażenie strażaków we właściwy ubiór ochronny do działań, jakie prowadzą.

Myślimy, że nasz trud i idea popularyzacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności wśród młodzieży szkolnej i skupionej przy naszych OSP jest warta zauważenia i wsparcia odpisem z podatku, który Państwo już zapłacili. Prosimy o rozważenia wpłaty dla Związku OSP RP z zaznaczeniem naszego Zarządu Oddziału, jako otrzymującego wsparcie.

Poniżej zamieszczamy obrazek z krótką instrukcją do druku PIT 37, jak wypełnić zeznanie podatkowe, aby przekazać 1% wyliczonego podatku na rzecz naszego oddziału lub jednej wybranej jednostki z naszych OSP.

Numer KRS jest ten sam zarówno dla nas, jak każdej innej OSP w naszym kraju.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego i darmowy program do rozliczania podatku  dostępnych jest na stronie internetowej Związku OSP RP

Serdecznie dziękujemy darczyńcom!

źródło: http://www.osprp.pl/index.php/component/content/article/1-nowiny/116-1-podatku

1% – To pomoc, która nic nie kosztuje

OSP Cigacice prosi o wsparcie na rozwój jednostki

Wystarczy, że rozliczając się z urzędem skarbowym

w 2018 roku w zeznaniu za rok podatkowy 2017:

we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpiszemy numer KRS Związku:

0000 116 212

a w części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w „Celu szczegółowym 1%” wpiszemy skróconą…nazwę i adres OSP:

OSP Cigacice, Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice