Górzykowski problem

Dziś w trybie pilnym w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5 zebrał się Sztab kryzysowy w sprawie nielegalnych odpadów komunalnych, które w ubiegły czwartek pojawiły się na terenie wsi Górzykowo. Dokładnie to w wyrobisku pokopalnianym Lubuskich Kopalni Surowców Mineralnych. Notatka z posiedzenia poniżej:
W dniu 31 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 5 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. któremu przewodniczył Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski. Tematem posiedzenia były odpady komunalne na terenie poeksploatacyjnym Zakładu Górniczego Górzykowo II w m. Górzykowie. W trakcie prowadzonej dyskusji wypracowano następujące wnioski i zalecenia:

* Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje obecnie czynności kontrolne w stosunku do nielegalnie zgromadzonych odpadów na terenie poeksploatacyjnym Zakładu Górniczego Górzykowo II (m. Górzykowo, gm. Sulechów). W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedsiębiorca zobowiązał się do usunięcia w terminie do 2 kwietnia 2017 r. zgromadzonych odpadów. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia zostanie dodatkowo wszczęte postępowanie w celu wydania nakazu usunięcia odpadów. Ponadto przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zobowiązał się do sprawdzenia realizacji wydanych przez Marszałka Województwa decyzji na przetwarzanie odpadów.

Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski zobowiązał służby Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze we współpracy ze Strażą Miejską w Sulechowie oraz Żandarmerią Wojskową do stałego monitorowania terenu poeksploatacyjnego Zakładu Górniczego Górzykowo II. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze został zobowiązany do stałego monitowania sytuacji na terenie wyrobiska pod względem sanitarnym i epidemiologicznym.

Jednocześnie informujemy, iż Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny w bieżącym tygodniu poinformował Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie o zaistniałym zdarzeniu.”