Podziękowania dla super W

Wolontariat to praca, którą wykonuje się za darmo. Darmo nie znaczy nic nie warta lecz wręcz przeciwnie – ona jest bezcenna. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę poświęcającą się służbie wojskowej. W XVIII i XIX wieku zaczęły się pojawiać organizacje charytatywne skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych ale również w wymiarze lokalnym. Nie oznacza to jednak, że wcześniej ludzie sobie nie pomagali. Jednak Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju, (Caritas) czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła (…) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. [kalibi.pl]

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Z tej to okazji również w Sulechowie odbędzie się spotkanie z ludźmi dobrej woli (by nie powiedzieć aniołami), na które wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaprasza burmistrz Sulechowa. Uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbędzie się 5 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 w sali 104 Urzędu Miejskiego Sulechów. Podczas spotkania Burmistrz Sulechowa wręczy tytuły LIDERA TRZECIEGO SEKTORA najbardziej aktywnym osobom i organizacjom.

wolontariat-pila-logo