ODR rozwija się i partnerów

Z początkiem nowego roku, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku – Zespół SIR*, proponuje nową propozycję współpracy z rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, przedstawicielami instytucji, przetwórcami i przedsiębiorcami rolno-spożywczymi oraz jednostkami naukowymi. Do dobrze już znanej formy realizacji szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych…