Karczyn zaszczycony

Wczoraj kolejne spotkanie z mieszkańcami Gminy Sulechów uskuteczniał burmistrz zwany Sołtysem. Według nas, Sołtysem największej wsi w Polsce.
Wracając jednak do spotkań Pan Wojciech Sołtys z Panem Marcinem Górznym (wiceburmistrz) odwiedzili wczoraj kolejne dwie wsie, które znajdują się na obrzeżach Gminy Sulechów i Powiatu Zielonogórskiego. Narzucają się od razu wyraźnie problemy mieszkańców tych sołectw: drogi. Przede wszystkim powiatowe które prowadzą do tych wsi (dalej inny powiat). Niestety ich stan delikatnie mówiąc jest fatalny i mieszkańcy prosili burmistrzów o interwencję w ich imieniu. Poza tym podobnie jak i w poprzednich wsiach zgłoszone zostały postulaty dołożenia punktów świetlnych we wsiach. Ponadto Karczyn zgłosił potrzebę powiększenia bazy kulturalnej wsi co oznacza rozbudowę sali wiejskiej lub budowa całkiem nowej. Niestety, jak ustaliliśmy w rozmowach z Panem burmistrzem i sołtyską, we wsi nie ma odpowiedniego miejsca na większy budynek. Wydaje się zatem, na ten czas, problem nie do rozwiązania. Mieszkańcy żyją jednak nadzieją że rozwiązanie jakieś się znajdzie.
W Bukowie podobnie – temat nr jeden to droga i podobnie jak Karczynianie prosili burmistrzów o pomoc w rozwiązaniu ich problemu z nią. (W tym temacie na sesji powiatowej 30 .10.2019 występowała również Pani Czwałga Marzena w imieniu mieszkańców Bukowa)
Przed nami kolejne spotkania burmistrza(ów) z mieszkańcami. Już w piątek w Kijach w szkole podstawowej a w sobotę w Głoguszu w odremontowanej w ub. roku sali. Zapraszamy – przybywajcie, swe problemy naświetlajcie władzy.

Wracając jednak do tytułu artykułu, Karczyn czuje się zaszczycony bo jeszcze nigdy, żaden burmistrz nie potraktował ich tak jak Pan Wojciech. „W końcu ktoś poświęcił nam swój czas jako odrębnej wsi, a nie wrzucił do „worka” z pozostałymi” – usłyszeliśmy w Karczynie