Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/infusions/polish_furl_panel/furl/furl.main.php on line 41

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/infusions/polish_furl_panel/furl/furl.news.php on line 37

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/infusions/polish_furl_panel/furl/furl.news.php on line 38
Gazetka internetowa miejscowo??ci Nowy ??wiat i okolic - Aktualno?ci: Mija tydzie??
Archiwum
· rocznik 2009 (11)
· rocznik 2010 (6)
· rocznik 2001 (4)
· rocznik 2008 (3)
· rocznik 2011 (2)
Logowanie
Nazwa u┐ytkownika

Has│oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siŕ

Nie mo┐esz siŕ zalogowaŠ?
Popro? o nowe has│o
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Pajacyk
Polecamy
Nauka Jazdy SPEED

Teatr Cigacice

Integracyjny Klub Sportowy ZIELONI

Mija tydzie??

Aktualno??ci

To ju?? 49 tydzie?? tego roku mija powoli. Podobnie jak i poprzednie 48 mija bezpowrotnie. Jak i w poprzednich tak i w tym wydarzy??o si─? wiele rzeczy typowych, ciekawych i niebezpiecznych ale te?? i wa??nych(mam na my??li nasz region - nasz─? ma??─? ojczyzn─?).
Do rzeczy wa??nych na pewno nale??y wymieni─? na pierwszym miejscu spotkanie inicjuj─?ce nawi─?zanie szerokiej wsp????pracy firmy ROCKWOOL POLSKA┬á z lokalnym ??rodowiskiem. Najpierw na spotkaniu w tej firmie byli so??tysi Cigacic i G??rek Ma??ych (jako tych najbli??szych firmie), nast─?pnie PR Menager Tomasz Weber zaprosi?? przedstawicieli Stowarzyszenia Regionu Cigacic w celu wys??uchania uwag i zastrze??e?? wzgl─?dem Rockwool-a.
Na spotkaniu ustalono i?? SRC w imieniu spo??eczno??ci lokalnej sformu??uje zapytania i uwagi dotycz─?ce dzia??alno??ci firmy na tym terenie a do pyta?? i uwag odniesie si─? osobi??cie sam prezes RP. Szczeg??lnie z tego faktu jeste??myzadowoleni bo z rozmowy z ich przedstawicielem mo??na by??o wywnioskowac, ??e bardzo im zale??y na tym aby ich s─?siedzi nie narzekali na nich. Narazie s─? to tylko nasze domys??y ale oby tak si─? sta??o. W zwi─?zku z tym na m??j adres i telefon prosz─? kierowac swoje uwagi w tym temacie do 13 grudnia (wtorek).

Kolejnym wa??nym wydarzeniem dla nas wszystkich (a szczeg??lnie "rolnik??w") by??a nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sulechowie, kt??r─? na wniosek burmistrza (z 29.11.2011) zwo??a??a przewodnicz─?cy RM Jan Rerus. Tematem obrad by??y uchwa??y niezb─?dne do zamkni─?cia bud??etu gminy na 2012 rok.

W Cigacicach trwa rozbudowa portu rzecznego z funduszy europejskich. Wiele os??b z tego powodu bardzo si─? cieszy ale inni donosz─? mi, ??e┬á przy budowie np slipu pope??niane s─? karygodne b??─?dy konstrukcyjne skutkuj─?ce w przysz??o??ci utrudnieniami w slipowaniu wi─?kszych ??odzi!!! Nie wiem czy to jest moim obowi─?zkiem ale chyba b─?d─? musia?? zg??osic to burmistrzowi. Mo??e si─? jeszcze uda co?? z tym zrobi─??

Do tragicznych wydarze?? nale??y na pewno wypadek z wczorajszego dnia. W wyniku utraty panowania nad pojazdem kierowca (kierowniczka) Forda Ka zatrzyma??a si─? na drzewie po lewej stronie jezdni (ostatnim na ko??cu prostej za mostem w kierunku ZG). Auto by??o tak uszkodzone, ??e aby wyj─?─? kierowc─? z niego trzeba by??o odci─?─? dach.

W zwi─?zku z pismem wystosowanym do burmistrza i starosty (oraz wszystkich ??wi─?tych) w sprawie szerz─?cego si─? dra??stwa na drodze powiatowej przebiegaj─?cej przez nasze wsie zauwa??y??em odpowiednie s??u??by (chocia?? nie wszystkie) kt??re kasowa??y "??lepych" kierowc??w p─?dz─?cych przez wie??. Jednego tirowca to widzia??em nawet jak p??aka??, jak dosta?? mandat za przejazd przez most. Ale my??l─? ??e to dobrze, bo mo??e wtedy przejrzy na oczy i b─?dzie widzia?? wszystkie znaki!!!
Na ten temat Regionalna Telewizja Lubuska zrobi??a reporta??, kt??ry mo??na by??o ogl─?dac w zielonog??rksiej isulechowskiej kabl??wce oraz tutaj

Par─? dni p????niej inna nasza telewizja, TVP3 zrobi??a kolejny news z Cigacicacmi w tle. Tym razem dzi─?ki rosn─?cemu zainteresowaniu fortyfikacjami nadodrza??skimi ekipa odwiedzi??a schron 702 w Le??nej G??rze i nakr─?ci??a cz??owieka (z naszego Stowarzyszenia) kt??ry odnawia ten obiekt przy wsp????pracy z SRC. Ten materia?? mo??na obejrze─? tutaj

A propos komentarza zamieszczam zdj─?cia naocznego ??wiadka jak Pan Prezydent RP zmierza?? do winnicy "Stara Winna G??ra" w G??rzykowie!

Komorowski

Komorowski

Komorowski


Komentarze

#1 | Gorzykowo dnia 09 grudzie˝ 2011
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/img_bbcode_include.php on line 20
Oj zawiod??em si─? ani s??owa o wizycie Prezydenta RP w G??rzykowskiej winnicy Sad
#2 | walwlo dnia 09 grudzie˝ 2011
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kopan/ftp/strona_nowy_swiat/includes/bbcodes/img_bbcode_include.php on line 20
TAK TAK by?? pan prezydent tyle ??e w 48 tygodniu Wink a wtedy ja nie mia??em kompa Sad

Dodaj komentarz

Zaloguj siŕ, aby mˇc dodaŠ komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani u┐ytkownicy mog▒ oceniaŠ zawartoŠ strony

Zaloguj siŕ lub zarejestruj, ┐eby mˇc zag│osowaŠ.

Brak ocen. Mo┐e czas dodaŠ swoj▒?