Coś tu śmierdzi?

Jako człowiek o czułym nosie i przemieszczający się jednośladami często doświadczam różnorakich doznań zapachowych (żeby nie powiedzieć smrodów). Po ostatnim smrodzie z rządzącymi, w prawie pojawiły się nowe paragrafy, niestety nie na tych co trzeba. Znów dotyczy to szarego obywatela (bo z fermami nie mogą sobie dać rady).

„Właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej mają możliwość dokonania w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, pokój 211 (w godzinach pracy Urzędu) okazania:

1) umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie ww. działalności wydanym przez Burmistrza Sulechowa,
2) dowodów uiszczania opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) rachunków poświadczających ilość zużytej wody za ostatnie 6 miesięcy.

Gmina Sulechów jednocześnie informuje, że istnieje:

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych”

Najlepiej jakby to były podmioty mające kwity na taką działalność w naszej gminie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sulechów znajduje się na stronie: gminy

Dobrze, że mamy Stowarzyszenie Czysty Sulechów, które dba o nasze interesy (czyste powietrze) i patrzy co niektórym na łapki douczając ich tego co biedne mróweczki nie wiedzą albo wolą nie wiedzieć :/
Druga sprawa to kwestia, że mimo takiej cyfryzacji usług urzędnik tego nie może sprawdzić na swoim komputerze tylko musi ganiać swojego „pracodawcę” do siebie na dywanik…

na podstawie info z GS
Waldek Włodek