Modernizacja w SDK

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i z naszych podatków (rząd ani samorząd nie ma swoich pieniędzy). Zatem z naszych pieniędzy w Sulechowskim Domu Kultury dokonano modernizacji pracowni tematycznych.

SDK w Sulechowie zakończył realizację projektu „Modernizacja pracowni tematycznych SDK w Sulechowie”  w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury – „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. SDK w Sulechowie zakończył realizację projektu „Modernizacja pracowni tematycznych SDK w Sulechowie”  w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury – „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. 
W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja czterech pracowni tematycznych SDK w Sulechowie. Pracownie zostały doposażone w nowy sprzęt, spełniający potrzeby i oczekiwania uczestników zajęć i instruktorów. Wśród zakupionych sprzętów znalazły się m.in. aranżer muzyczny, zestaw nagłośnienia, obiektywy i akcesoria fotograficzne, sztalugi, narzędzia do prac kreatywnych. Wymieniono też zużyte krzesła w pracowni POTWÓR.”  

Świetnie, że nowa (nadal?) pani Dyrektor widzi takie potrzeby aby jej pracownikom pracowało się lepiej i na lepszym sprzęcie.

na podstawie info SDK – Waldek W.