Misyjna niedziela

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».*

Ogłoszenia duszpasterskie na 29 niedzielę zwykłą 22.10.2023 r.

 1. Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną.
  Modlimy się w intencji całego dzieła misji świętych:
  – za kraje misyjne
  – za misjonarzy i misjonarki
  – duchownych i świeckich oraz
  o nowe powołania misyjne.
  Ofiary złożone dziś na tacę zostaną przeznaczone na działalność misyjną Kościoła.
 2. W sobotę obchodzi swoje imieniny ks. Bp Tadeusz Lityński.
  Pamiętajmy w modlitwie o Pasterzu naszej Diecezji…
 3. Nabożeństwa różańcowe codziennie (oprócz wtorku) o g.17.30 i po Różańcu – Msza św.
  dla uczniów i chętnych w czwartek – g. 7.15
 4. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych.
  Już dziś zachęcam do duchowego przygotowania się do uroczystości i zadbania o groby swoich bliskich i groby opuszczone, zaniedbane…
  Przypominam o godnym zachowaniu się w miejscach spoczynku zmarłych…
 5. Wypominki – wspominamy naszych bliskich zmarłych:
  – dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy,
  – obrońców Ojczyzny.
  – kartki wypisujemy w miarę wyraźnie w pierwszej osobie ich imiona, nazwiska,
  – składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele, za dusze, które są w ręku Boga”.
 6. Intencje mszy świętych:
  poniedziałek……………. + Grzegorz Dubiel
  wtorek ……………………… + Grzegorz
  środa ……………………….. + Grzegorz
  czwartek …………………. + Arletta Subsar – Lukawski
  piątek ……………………… + Grzegorz
  sobota ……………………. + Grzegorz
  niedziela 9.00 ………… + Tadeusz Kaczmarczyk
  niedziela 11.00 ………. – DB Sabina ( z racji imienin)
  niedziela 12.00 ……….+ Grzegorz
 7. Sobota – zmiana czasu (z 3 na 2-gą).
 8. Tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny (oba po 10 zł)…

* Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 12, 35-38)


ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski