A2 przejezdna do…

…Wrześni. Jak poinformowała wczoraj Autostrada Wielkopolska, został otwarty (po remoncie) węzeł Jordanowo na połączeniu S3 z A2.

„Zakończył się etap pierwszy remontu na węźle Jordanowo. Warstwa ścieralna na łącznicach zjazdowych węzła została wymieniona z zastosowaniem wysoko modyfikowanego asfaltu HiMA, niezwykle odpornego na koleinowanie oraz pęknięcia zmęczeniowe.”

Jednak to nie koniec prac w tym miejscu ale:

„Etap drugi, czyli remont łącznic wjazdowych na autostradę A2, ze względu na zbliżający się okres zimowy, zostanie zrealizowany w 2024 roku. Oznacza to, że już od najbliższego czwartku kierowcy będą mogli swobodnie korzystać z węzła Jordanowo zarówno wjeżdżając na koncesyjny odcinek A2 jak i opuszczając autostradę.”

Wydawało nam się że to zbędne informacje dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego ale jak się okazuje, całkiem sporo osób korzysta z S3 i A2 a to jest najbliższe ich połączenie.
Szerokiej drogi

p.s.
a co do przejezdności w okolicy Wrześni jeszcze nie mamy informacji na temat wypadku który się tam wydarzył po 8.30 dzisiaj.

WJW

p.s. 2. Jak się okazuje w rzeczywistości (wracałem dziś 22.10.23r od Warszawy) przed samym zjazdem jest kilkudziesięciometrowa przeszkoda na prawym pasie A2. Nie wygląda to dobrze ale da się zjechać na S3!