Zaświeć na zielono

O świeceniu na niebiesko 2 kwietnia (Światowy Dzień Świadomości Autyzmu), wie bardzo wielu ale mało kto pewnie wie że jutro, 6 października świecimy na zielono…

„6 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, który jest dedykowany 17 000 000 osób z mózgowym porażeniem żyjących na całym świecie oraz 350 000 000 osobom, które mieszkają, opiekują się lub pracują zawodowo z osobami z MPD.

W tym czasie na całym świecie, z inicjatywy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych odbywają się wydarzenia i akcje mające na celu: szerzenie wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym, ale również o potrzebach i możliwościach wsparcia osób z MPD. Postęp technologii wykorzystywanych w: rehabilitacji, oprzyrządowaniu pozwalającym na komunikowanie się osób niemówiących werbalnie, sporcie czy też w sprzęcie ułatwiającym przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózkach ma wpływ na coraz większą mobilność i aktywność osób z MPD. Jednocześnie jednak istnieją bariery architektoniczne, brak przystosowanych toalet i komfortek, niedostosowany transport publiczny, nie działająca dobrze asystentura i przekonanie, że mózgowe porażenie dziecięce to choroba, którą można się zarazić.

Nie jesteśmy tacy mądrzy jakby się mogło niektórym wydawać ale jesteśmy wrażliwi na każdy ból czy niedoskonałości ludzkie, które w dostateczny sposób nie jest zaopiekowane przez organy do tego powołane. Powyższy tekst to fragment artykułu Anny J. Nowak, ze strony www.niepełnosprawni.pl, który polecamy lekturze z okazji Światowego Dnia MPD.

zdjęcie ze strony Przedszkola Kolorowe nutki

Ponadto zapraszamy do przyłączenia się do akcji i zaświećmy zielone światła jutro dla Mózgowego Porażenia Dziecięcego bo i oni są wśród nas.

Waldek JW