Rockwool – ćwiczenia pożarnicze

Jak zapewne był słychać OSP Cigacice w poniedziałek brało udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych w jednym z największych z zakładów produkcyjnych w województwie lubuskim. Przedstawiamy treść informacji prasowej od rzecznika PSP Zielona Góra, st. kpt. Piotra Kowalskiego:

W dniu 25 września br. zgodnie z rocznym planem ćwiczeń na obiektach na obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sulechowie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe w zakładzie „Rockwool Polska” w Cigacicach.  Jest to jeden z nielicznych Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie woj. lubuskiego. 
Scenariusz ćwiczeń składał się z trzech powiązanych ze sobą epizodów, które obejmowały działania ratownicze z kilku dziedzin ratownictwa a mianowicie: ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa technicznego oraz taktyki gaszenia pożarów.
Głównym zadaniami postawionymi przed ćwiczącymi zastępami było uszczelnienie uszkodzonej w wyniku wypadku samochodowego instalacji rozładunku formaliny, wykonanie dostępu, ewakuacja oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku, a także praktyczne sprawdzenie zaopatrzenia wodnego na terenie zakładu poprzez ugaszenie pozorowanego pożaru składowiska palet. Działania strażaków miały również na celu doskonalenie organizacji łączności pomiędzy KDR*-em a poszczególnymi zastępami biorącymi udział w ćwiczeniach.
W ćwiczeniach oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z Sulechowa udział wzięła grupa chemiczna z JRG** PSP nr 1 w Zielonej Górze oraz jednostki OSP Kije, OSP Mozów oraz OSP Cigacice. Dzięki uprzejmości kierownictwa zakładu strażacy mieli okazję zapoznać się z charakterystyką zakładu, procesem produkcji oraz występującymi na terenie zakładu zagrożeniami.”

* Kierujący Działaniami Ratowniczymi
** Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze