EDD`2023

„Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – pod takim hasłem przebiegają tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone również przez sulechowską Bibliotekę Publiczną.

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbyło się bardzo interesujące spotkanie w ramach EDD`23. Nie umniejszając nikomu wydawało się, że prelegentka z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, pani Małgorzata Bukiel, będzie miała najważniejsze dla słuchaczy wiadomości ale to właśnie mieszkańcy Sulechowa odegrali tu najważniejsze role. Po prelekcji pani Małgorzaty w dyskusji wzięli udział mieszkańcy, którzy w dużej mierze zaskoczyli prelegentkę, prostując jej informacje w pewnych sprawach. Dzięki temu wywiązała się dyskusja, którą zakończył jeden Pan, bliski krewny I powojennego burmistrza miasta, Franciszka Literskiego. Przedstawił on kilka fotografii z wczesnych powojennych lat, które niektórych wprowadziły w zdumienie. Jest to niesamowity materiał na inną prelekcję ale to daje nam pogląd jakie skarby skrywają rodzinne kroniki czy archiwalia. W związku z tym zrodził się nowy pomysł, który na pewno wkrótce ujrzy światło dzienne dzięki Bibliotece i Instytutowi Zachodniemu z Poznania.

W wydarzeniu udział wzięła liczna grupa mieszkańców (widziano nawet bardzo młodych) oraz zaproszeni goście:
– wice burmistrz Magdalena Klucznik
– kierownik wydziału Promocji Marzena Arendt-Wilczyńska
– członkowie Bractwa Historycznego „Drużyna Sulecha”.

Waldek Włodek