Dwa z jednego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 356 ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 965) daje rolnikom możliwość odzyskania części wydatków na paliwo.

Dwa złote z jednego litra zakupionego oleju w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.otrzyma rolnik:
– do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło,
– na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Termin składania wniosków 1-31 sierpnia 2023 r.

Szczegóły na www.sulechow.pl

Waldek Włodek