Dzień pełen kultury

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie” – powiedział onegdaj, francuski pisarz André Malraux.

Jutro właśnie przypada ten dzień, Dzień Działacza Kultury, który jest świetną okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w działalność kulturalną – twórców, artystów, animatorów. My również to czynimy w ślad za samorządowcami (wójtowie, burmistrzowie) i gratulujemy pięknych pomysłów na kulturę powszechną i tą z wyższej półki. Dziękujemy za liczne koncerty, przedstawienia, pokazy, prelekcje, wieczorki poetyckie, literackie czy muzyczne. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za to że jesteście i czynicie to wszystko dla nas w miastach i we wsi.

Dziękujemy również tym naszym małym i większym animatorom wydarzeń na wsiach w postaci sołtysów, rad sołeckich, stowarzyszeń i wszelkim towarzystwom skrytych pod dachami wiejskich chałup, remiz, szkół czy wiejskich sal.

Niech się Wam szczęści, niech się Wam powodzi – by nie zabrakło pomysłów i młodzi 😉

Wal de Mar