Piekło ogromne

26 kwietnia 2023r. o godz. 22:51 Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Zielonej Górze odebrało niepokojące zgłoszenie o zadymieniu w jednym z największych zielonogórskich marketów budowlanych.

Już kilka chwil później byli na miejscu pierwsi strażacy PSP. Jak w takim przypadku bywa, najważniejsze jest wiedza (co się pali, jak dużą powierzchnię obejmuje pożar, czy nie ma poszkodowanych). Pierwej zatem dowódca strażaków – kierownik działań ratowniczych robi rozpoznanie i po chwili wydaje dyspozycje istotne dla powodzenia całej akcji ratowniczej.

Po kilku chwilach dojeżdżają kolejne jednostki PSP z okolicy a po północy dojeżdżają okoliczne OSP. W sumie w ciągu działań trwających 21 godzin wzięło udział 22 jednostki w sile ponad 130 druhów zawodowych i ochotników. Temperatura pożaru przerastała wynik mnożenia godzin i jednostek o wiele stopni. Odwaga niektórych strażaków topniała jak te plastykowe krzesła i stoły, które się paliły w podziemnym garażu przysposobionym na magazyn „tymczasowy”

W tej liczbie jednostek była i nasza, OSP CIGACICE w obsadzie kilku naszych cigacickich druhów ochotników. Na ich psychice mocno się wyryła świadomość, że to był ich największy pożar, w którego gaszeniu brali udział. Odcisnęło się na skórze piętno zadymienia i wytopiła się niejedna blizna, panującej tam temperatury. Mimo aparatów tlenowych ich nozdrza zostały nasycone feriom „zapachów”…

To było nie lada wyzwanie. Mimo ekstremalnych warunków w jakich działali strażacy udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia na inne kondygnacje oraz pozostałą część podziemnego parkingu. Sytuacja została opanowana 27 kwietnia o godz. 6:40. Działania ratownicze zakończyły się dzisiaj, 27 kwietnia po 19tej.