Bóg miłuje całe stworzenie

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.*

Ogłoszenia duszpasterskie na 32 niedzielę zwykłą 6 listopada 2022 roku

 1. Dziś I niedziela miesiąca – niedziela Adoracyjna. Po mszy św. – Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji Naszej Parafii. Po nabożeństwie – modlitwa za zmarłych (wypominki) i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. Listopad to miesiąc modlitw za zmarłych. Jutro różaniec za zmarłych o 17.30 i po nim msza święta. Od środy przez cały listopad po każdej mszy świętej – modlitwa za zmarłych połączona z wypominkami.
 3. W środę święto – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Matki Kościołów Miasta i Świata.
 4. W piątek (11.11.2022) Narodowe Święto Niepodległości – 104 rocznica odzyskania niepodległości. Msza święta o 11.00
  Pamiętajmy w modlitwie o Naszej Ojczyźnie. Wieczorem nie będzie Adoracji w ciszy.
 5. Dyspensa ks. Biskupa od zachowania IV przykazania kościelnego**
 6. W przyszłą niedzielę święto Pierwszych Męczenników Polski – patronów Diecezji – odpust w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.
 7. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 8. Intencje mszy św na najbliższe dni:
  poniedziałek ……. 17.00 +Stanisław Bryliński
  …………………………… 18.00 ++ Aleksander, Roman, Leokadia i ++ z rodz.
  środa ………………… 18.00 + Stanisław Szymańczuk
  czwartek ………….. 18.00 + Urszula Wieczorek
  piątek ……………….. 18.00 + Roman Todek i ++ z rodziny
  sobota ……………….. 18.00 + Stanisława i ++ jej siostry
  niedziela ……………. 09.00 + Ryszard Kuleczka
  ……………………………. 11.00 + Waldemar Siemaszko
 9. Polecam prasę katolicką (stolik przy wyjściu)
  – Niedziela – 10 zł
  – Gość Niedzielny – 8 zł

ks. proboszcz Jerzy Filipkowski

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
*

* czytanie z Ks. Mądrości (Mdr 11, 22 – 12, 2)
** „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.”

Walwlo