Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 29 niedzielę zwykłą 16 października 2022 r

Dziś wspominamy 44 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyłę na papieża, który obrał sobie imię Jan Paweł II. Modlimy się o wierność dziedzictwu, które nam przekazał, oraz obfite łaski za jego wstawiennictwem. Żywym pomnikiem jego pontyfikatu jest fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 22 lat wspierające rozwijanie zdolności i pasji niezamożnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.
Jest to program stypendialny udzielający pomocy materialnej i duchowej uzdolnionej młodzieży w okresie jej nauki od szkoły podstawowej do ukończenia studiów.
Ofiary na ten cel zbieramy do puszek przy wyjściu z kościoła.
We wtorek wspominamy Łukasza ewangelistę, patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich jej pracownikach.
Zbliża się uroczystość wszystkich świętych. Zachęcam do duchowego przygotowania się do uroczystości (spowiedź, komunia św. ofiarowana za zmarłych) i do porządkowania grobów i cmentarza…
Wypominki – wspominając naszych bliskich zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny – wypisujemy wyraźnie (czytelnie) ich imiona, nazwiska na kartkach, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa zanoszona w kościele „za dusze”, które są w ręku Boga. Kartki na wypominki – przy wyjściu z kościoła…
Różaniec codziennie – oprócz wtorku o godzinie 17.30 i po nim msza święta. Dla uczniów SP i innych chętnych w piątek o 7.20.
Intencje mszy świętych:
poniedziałek – sobota (bez wtorku) + Grzegorz Grenda (gregorianka 17 – 21)
niedziela 09.00 ++ Franciszek, Mieczysław, Antoni i Bogdan Gniteccy,
…………….. 11.00 + Barbara Żmudzińska (od uczestników pogrzebu).
Polecam prasę katolicką:
Gość Niedzielny – 8 zł
Niedziela – 10 zł
Ekstra Gość Niedzielny – 12 zł

ksiądz Proboszcz Jerzy Filipkowski

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» *

* Słowa Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 18, 1-8)