Majówka nad Odrą

Jak każdego dnia (już prawie miesiąc) tak i dzisiaj „odbijają” się od mostu w remoncie dziesiątki aut, tylko patrzeć jak któryś rzeczywiście w pośpiechu czy też zwykłym gapiostwie właduje się nań nie bacząc na wszelkie bramy czy bariery. Dziś podczas…

Kapłaństwo powszechne

Najmilsi: Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez…